Publicita a informovanosť

Blok textu: O projekte
Blok textu: Vranovské novinky 
Blok textu: Exkurzia v TAŠ
Blok textu: Školenie ITV
Blok textu: Učitelia v TAŠ-ke
Blok textu: Príspevok do Blok textu: Workshop
Blok textu: Workshop
Blok textu: Workshop
Blok textu: Implementácia

Kontakt:

Telefón: (055) 555 55 55

Fax: (055) 555 55 55

E-mail: meno@example.com

Tvorba pracovných listov a CD

 pracovné stretnutie
ZŠ Hanušovce n/T
14.5.2010

Pracovný workshop
ZŠ Hanušovce n/T
26. – 27. 4..2010