Kalendár podujatí

Telefón: (055) 555 55 55

Fax: (055) 555 55 55

E-mail: meno@example.com

Kontakt:

Blok textu: 09.10.2009  - Úvodné stretnutie projektového tímu
Plán podujatí
Blok textu: Ďalšie podrobnosti...
Blok textu: 05.11.2009   - 2. pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 08. 12. 2009 - 3. pracovné stretnutie projektového tímu.
Blok textu: 13. 1. 2010 - 4. pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 08. 03. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 09. 04. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 12. 05. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 15. 06. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 06. 07. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 25. 08. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu
Blok textu: 06. 09. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu

· 13. 10. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu

· 04. 11. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu

· 13. 12. 2010 - pracovné stretnutie projektového tímu

· 12. 1. 2011 - pracovné stretnutie projektového tímu

· 14. 2. 2011 - pracovné stretnutie projektového tímu

· 9. 3. 2011 - pracovné stretnutie projektového tímu

· 14. 4. 2011 - pracovné stretnutie projektového tímu